[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
******************
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่าย2
ประจำปีการศึกษา 2553 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
สาขาฟิสิกส์ อันดับ 14(ตัวจริง) นายวงศกร วิเชียรสรรค์ ชั้น ม.5/2
สาขาเคมี  อันดับ 7(ตัวจริง) นายมรุเชษฐ์(ณัฐพล) บุญญเขตต์  ชั้น ม.5/1
สาขาคณิตศาสตร์ อันดับ 21(ตัวจริง) นางสาวอารียา สิริเศรษฐนันท์  ชั้น ม.5/1
สาขาคอมพิวเตอร์ อันดับ 1(ตัวจริง) นายวิศว ทรงบัวผัน   ชั้น ม.5/1    
                              อันดับ 11(ตัวจริง) นายขวัญชัย บรรเจิดกิจ  ชั้น ม.5/1


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.nu.ac.th/science/sovn.phpเข้าชม : 6223


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20