[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553

เสาร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553


                    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 ศูนย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

สาขาคณิตศาสตร์    อันดับ 9    นางสาวอารียา สิริเศรษฐนันท์  ชั้น ม.5/1
สาขาคอมพิวเตอร์
                                 อันดับ 4    นายวิศว ทรงบัวผัน                 ชั้น ม.5/1    
                                 อันดับ 11  นายขวัญชัย บรรเจิดกิจ           ชั้น ม.5/1
สาขาชีววิทยา          อันดับ 35   นายชวกร วงษ์เรืองพิบูล        ชั้น ม.5/1
สาขาเคมี                  อันดับ 10  นายณัฐพล บุญญเขตต์           ชั้น ม.5/1
สาขาฟิสิกส์              อันดับ 8    นายวงศกร วิเชียรสรรค์           ชั้น ม.5/2
สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
                                 อันดับ 38  นายอภิสิทธิ์ ครุฑศรี              ชั้น ม.5/1 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sci.nu.ac.thเข้าชม : 5392


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20