[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
ผลงานการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่ 16 พ.ค. 2550-16 พ.ค. 2552

เสาร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552


ตั้งแต่ รับราชการมาตั้งแต่ 16 พ.ค. 2550-16 พ.ค. 2552 ด้านการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมีดังนี้

๑ งานมหกรรมวิชาการและศิลปะหัตกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๑ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        การเขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ช่วงชั้นที่ ๔ ประเภทบุคคล
            นางสาวเบญญาซูซูมิ ม.๕/๑ เกียรติบัตรรางวัลระดับยอดเยี่ยม(เหรียญทอง)
       การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ (Visual Programming) ช่วงชั้นที่ ๔ ประเภทบุคคล
           นางสาวจันทร์จิรา นาคเอี่ยม ม.๕/๒ เกียรติบัตรรางวัลระดับยอดเยี่ยม(เหรียญทอง)
       โครงงานคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๔ ประเภททีม ๓ คน
           นางสาวเบญญาซูซูมิ ม.๕/๑ เกียรติบัตรรางวัลระดับดี(เหรียญทองแดง)
           นางสาวจันทร์จิรา นาคเอี่ยม ม.๕/๒ เกียรติบัตรรางวัลระดับดี(เหรียญทองแดง)
           นางสาวสิทธามน สังข์ทอง ม.๕/๖ เกียรติบัตรรางวัลระดับดี(เหรียญทองแดง)

๒ งานมหกรรมวิชาการและศิลปะหัตกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๑ระดับภาคเหนือ
        การเขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ช่วงชั้นที่ ๔ ประเภทบุคคล
            นางสาวเบญญาซูซูมิ ม.๕/๑ เกียรติบัตรรางวัลระดับยอดเยี่ยม(เหรียญทอง)
       การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ (Visual Programming) ช่วงชั้นที่ ๔ ประเภทบุคคล
            นางสาวจันทร์จิรา นาคเอี่ยม ม.๕/๒ เกียรติบัตรรางวัลระดับดี(เหรียญทองแดง)

๓ การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ (The Ninth National Linux Competition : NLC9)
            นางสาวเบญญาซูซูมิ ม.๕/๑ เกียรติบัตร
            นางสาวจันทร์จิรา นาคเอี่ยม ม.๕/๒ เกียรติบัตร และผ่านเข้ารอบที่ ๒

๔ การแข่งเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แบบเสมือน(Robocode)
            เด็กชายวิศว ทรงบัวผัน ม.๓/๑ -

๕ Robocode Thailand Contest 2009 (การแข่งขันการเขียนโปรแกรมจาวาเพื่อควบคุมหุ่นยนต์รถถัง)
            เด็กชายวิศว ทรงบัวผัน ม.๓/๑ -เข้าชม : 4320


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20