[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
Thailand OI: คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประเทศไทย | เว็บไซต์สำหรับเกร็ดความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประเทศไทย

ศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552


ตารางการแข่งขันเขียนโปรแกรม TOI.C/CPP

ชื่อรายการแข่งขัน วันที่จัดการแข่งขัน เวลา หมายเหตุ
TOI.C:01-2009 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 13.00 - 16.00 น. เสร็จสิ้นแล้ว
TOI.CPP:02-2009 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 19.30 - 22.30 น. ยังไม่เริ่มแข่ง
TOI.CPP:03-2009 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ยังไม่กำหนด ยังไม่เริ่มแข่ง
TOI.C:04-2009 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ยังไม่กำหนด ยังไม่เริ่มแข่ง
TOI.CPP:05-2009 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ยังไม่กำหนด ยังไม่เริ่มแข่ง
TOI.CPP:06-2009 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ยังไม่กำหนด ยังไม่เริ่มแข่ง
TOI.C:07-2009 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ยังไม่กำหนด ยังไม่เริ่มแข่ง

การแข่งขัน TOI.C (Thailand Online Informatics Competition) หรือ TOI.CPP (Thailand Online Informatics Competition: Problems Plus) มีเป้าหมายจะจัดแข่งอย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งจัดโดยนักเรียนโครงการโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ สสวท. ค่ายอบรมเข้มที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่น้อง ๆ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2552 ข้างต้นคือกำหนดการคร่าว ๆ ของการแข่งขันที่จะจัดขึ้นต่อไป

อาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาหรือรายการได้ตามความเหมาะสม ผู้เข้าแข่งขันโปรดติดตามรายละเอียดต่อไป (จะพยายามแจ้งไว้ใน Programming.in.th)เข้าชม : 3842


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20