[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไมโครซอฟท์ต่อยอด ‘พาร์ตเนอร์อินเลิร์นนิ่ง’

ศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงศึกษาฯ สานต่อโครงการ Partners in Learning เฟส 2 มุ่งลดช่องว่าไอซีทีไทยในโรงเรียนชนบท เผยเฟสแรกประสบผลสำเร็จเกินคาด อบรมบุคลากรครูไปกว่า 8 หมื่นคน เข้าถึงนักเรียนกว่า 4 ล้านคน ชี้หลังจากนี้เดินหน้านำนวัตกรรมครูนักเรียนสานต่อใช้งานจริง พร้อมอบรมครูเพิ่มอีก 2 หมื่นคน
       
       นางสาวปฐมา จันทรักษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวภายหลังร่วมมือในการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาในโครงการ” Partners in Learning”เฟส 2 ว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากเฟสแรก อีก 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) หลังจากประสบผลสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเฟสแรกเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2547-2551)  
       
       โดยจะเห็นได้จากเฟสแรกมีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาทิ ครูที่ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 8 หมื่นคน ซึ่งสามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ สำหรับแผนเฟส 2 นั้นจะมุ่งเน้นการสร้าง Innovative Schools Innovative Teachers และ Innovative Students เพื่อช่วยลดช่องว่างการเรียนรู้ ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
       และเพิ่มอบรมให้ความรู้บุคลากรครูเพิ่มเติมอีก 2 หมื่นคน

       
       อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ ให้การสนับสนุนด้านอีเลิร์นนิ่งและการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ Partners in Learning ในเฟสแรกระยะเวลา 5 ปีนั้น บริษัทได้ใช้งบลงทุนไปทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานถึง 80 % ที่เหลือเป็นการลงทุนในส่วนคอนเทนต์และเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอน เงินลงทุนในส่วนดังกล่าวคิดเป็น 3 % ของจำนวนเงินที่บริษัทแม่จัดสรร 250 ล้านเหรียญ เพื่อสนับสนุนโครงการอีเลิร์นนิ่งทั่วโลก  ซึ่งไมโครซอฟท์ให้การสนับสนุนประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       
       ‘โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงไอซีที ของเด็กในต่างจังหวัด และครูในต่างจังหวัด และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยโครงการในเฟส 2 จะเป็นการนำเอานวัตกรรมที่เกิดจากโครงการเฟสแรกมาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้จริง’
       
       นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาได้ยื่นของบประมาณ 16,000 ล้านบาท สำหรับโครงการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555 โดยโครงการดังกล่าวช่วยกระจายความรู้และการใช้งานเข้าสู่ภาคการศึกษาให้ทั่วถึงมากขึ้นซึ่งตามแผนหากกระทรวงศึกษาได้รับอนุมัติงบดังกล่าวจะช่วยให้มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 20 คน จากเดิมมีตัวเลขอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 46 คน ส่วนในต่างประเทศมีตัวเลขเฉลี่ยที่คอมพิวเตอร์ 1 ตัวต่อนักเรียน 5 คน
       
       สำหรับโครงการ Partners in Learning ของไมโครซอฟท์ มีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการอื่นๆของกระทรวงศึกษาฯ อาทิ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน โครงการเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาคของประเทศ โครงการลงทุนด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานเข้าชม : 3785


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20