[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ศุกร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
๑.    นายธนยศ มีอุสาห์               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑    ได้ลำดับที่ ๑๔
๒.    นายชานนท์ รอดรักษา        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑    ได้ลำดับที่ ๒๗
๓.    นายณัฐนนท์ มณีโชติ          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑    ได้ลำดับที่ ๓๘
๔.    นางสาวสิริณิช บรรเจิดกิจ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑    ได้ลำดับที่ ๓๘

ครูขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี่ด้วย


เข้าชม : 9650


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20