[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

  

8 / พ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554
สอวน
28 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 )
NSC
28 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
สอวน
15 / ก.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
OBEC GATEWAY
19 / ส.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
27 / ก.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54
แผนการจัดการเรียนรู้
25 / ก.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54
MASTER TEACHER
21 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
ผลงานการแข่งขันของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓
ผลงานการแข่งขันของนักเรียน
19 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการ การวางแผนพัฒนานวัตกรรมการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 18-19 มิ.ย.54
MASTER TEACHER
16 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
สัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสร้างคนดีสู่สังคม แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 13 มี.ค.2554
คนดีสู่สังคม
4 / มี.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมโอเพนซอร์ส 1-3 มี.ค.2554
โอเพนซอร์ส
25 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
อบรม EDLTV online 19-20 ก.พ.2554
EDLTV
25 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรนักเรียน โครงการ สอวน.53(ค่าย 1) ศูนย์ มน. วันที่ 10 ก.พ.2554
สอวน
4 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง งานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ 53 จ.เชียงราย
ศิลปหัตกรรมภาคเหนือ
4 / ก.พ. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์ร่วมพยุงไข่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554
วันที่ 3 ก.พ.54
29 / ม.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
แสดงผลงาน กระบวนการพัฒนาทักษะการโปรแกรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ เมืองทองธานี 26-28 มกราคม 2554
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
14 / ม.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
วันรักโรงเรียน 2554
พิจิตรพิทยาคม
14 / ม.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับศูนย์จังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 53
หุ่นยนต์
28 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม Master Teacher สพม.เขต41(28 ธันวาคม 2553)
Master Teacher
23 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553
สอวน.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20