[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ความรู้ทั่วไป
มนุษย์สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ \"Perfectionist\"

จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553



ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเป็นดังที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน
ความเป็นอยู่ การศึกษา หรือเรื่องของหัวใจ และแม้แต่การปฏิบัติต่อคนใกล้ชิด มนุษย์สมบูรณ์แบบ
ไร้ที่ติ จะมีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า?

หากคุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ขอให้ลองพิจารณาแบบเจริญพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

-ความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเรื่องคุณคิดว่าชาตินี้จะทำถูกต้องตลอดเวลา โดยไม่ผิดพลาด

-ความประทับใจ ถูกใจตลอดเวลา คุณคิดว่าจะเครียดหรือไม่ที่ต้องทำตัวให้ทุกคนถูกใจ จนแทบ
ไม่เหลือความเป็นตัวเอง

-ความเข้าใจและรับรู้อย่างเต็มร้อย คุณคิดว่าผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรที่ต้องเป็นฝ่ายเชื่อเรื่องที่คุณพูดทุกเรื่อง

-ความรักที่จะต้องมอบให้อย่างเต็มใจ คุณคิดว่าผู้อื่นจะมอบความรักให้คุณได้มากเท่าที่คุณต้องการ

-ความต้องการที่ถูกสนองตอบ คุณคิดว่าเพื่อนร่วมงาน/ลูกทีม/คนใกล้ชิด...จะทำได้ตามรายละเอียดที่หวัง

-ความสุขที่ได้รับ คุณคิดว่าคุณจะได้รับความสุขที่แท้จริง

-การยอมรับจากคนรอบข้าง คุณคิดว่าสังคมจะรู้สึกอย่างไรกับการเป็นคนไร้ที่ติของคุณ เมื่อหาคำตอบพบ
แล้ว ขอให้คิดอย่างเป็นกลางว่า จะอยู่ร่วมโลกและทำงานกับมนุษย์พันธุ์สมบูรณ์แบบได้อย่างไร? เพราะ
มนุษย์ดังกล่าวไม่เคยมองตัวเองผิด แต่เขามีหน้าที่เพ่งมองการกระทำของผู้อื่นมากกว่า แล้วคุณจะ มีวิธี
รับมือกับคนประเภทนี้ได้อย่างไร


มนุษย์ธรรมดาจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ไร้ที่ติได้อย่างไร

เมื่อคุณเลือกที่จะเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่มีข้อผิดพลาดบ้างในบางสถานการณ์ที่
สังคมยังพอที่จะให้อ ภัยได้ แต่เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์สมบูรณ์แบบจะยอมรับสิ่งที่คุณ
ผิดพลาดไม่ได้เลยแม้เรื่องนั้นจะเล็กน้อย ซึ่งหากคุณยังจะต้องอยู่ร่วมกับบุคคลดังกล่าว
คุณจะวางตัวอย่างไรเพื่อมิให้กังวลจนเครียดเป็นโรคประสาท

การวางตัวกับมนุษย์สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ

1.การสอนบทเรียนแบบลูกคลื่น ด้วยวิธีการยินยอมรับฟังเฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลและพอจะนำไป ปฏิบัติได้
หากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้ ก็จะต้องส่งกลับให้มนุษย์ไร้ที่ติลงมือทำเองบ้าง โดยสรุป
คุณจะต้องรับลูกบ้างและไม่รับบ้างนั่นเอง

2.การโต้แย้งที่ดีที่สุดคือการไม่โต้แย้ง จงยึดสุภาษิต "พูดไปสองไพเบี้ย..นิ่งเสียตำลึงทอง" เพราะมนุษย์
ไร้ที่ติจะยกเหตุผลต่าง ๆ นานา มาทำให้คุณยอมจำนนและจะทำสงครามประสาท หาก คุณไม่ยอมเชื่อตาม
ความคิดของเขา

3.หากถูกต่อว่าในสิ่งที่คุณทำผิดพลาด จงอย่าเก็บคำพูดของมนุษย์ไร้ที่ติมาเป็นอารมณ์ จะทำให้ คุณสูญ
เสียความมั่นใจแต่ควรศึกษาวิธีการที่จะไม่ทำให้งานนั้นผิดพลาดอีก จำไว้ว่าไม่ต้องเต้นตามพฤติกรรมของเขา

4.คุณต้องเป็นนักฟังที่ดี เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่มีเหตุผลที่เป็นจริงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ หากสิ่งที่คุณ เห็นว่าเป็น
เรื่องฟุ้งซ่าน ก็ขอให้ฟังผ่านไป จำไว้ว่ามนุษย์ไร้ที่ติจะชอบให้คุณเป็นผู้ฟังมากกว่า

5.การเจรจาพาทีด้วย คุณจะต้องฝึกชื่นชมโดยใช้ความคิดและความรู้สึกมองหาจุดเด่นทางบวกมา ชมอย่าง
จริงใจทุกครั้ง เพื่อเน้นย้ำสิ่งที่แตกต่างบ้าง มิใช่ความสมบูรณ์แบบเท่านั้นจึงจะประสบความสำ เร็จ...วิธีนี้เป็น
การสร้างคุณค่าเพิ่มทางบวกในตัวของเขา ที่สามารถทำให้เขาเลือกใช้พฤติกรรมที่ดี กับคุณบ้าง

***ใครก็ตามที่คิดอยากจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติ ขอให้คิดใคร่ครวญให้ดี เพราะ คุณจะกลาย
เป็นคนที่สังคมเข็ดขยาดไม่ต้องการเข้าใกล้ เพราะจะวนเวียนเห็นแต่ความเครียด ความกัง วลที่ถูกตำหนิต่อว่า
หากทำไม่ได้ดั่งใจ มิใช่ว่ามนุษย์พันธุ์นี้จะแย่ไปเสียทุกคน จุดเด่นที่มีประโยชน์ก็คือ เป็นคนละเอียดรอบคอบ
ทุกขั้นทุกตอน นับว่างานของเขามีผลงานเป็นเลิศ เพียงแต่ว่าอาจทำให้ส่งไม่ทัน เวลาเพราะละเลยการใส่ใจ
กับจิตใจของคนรอบตัว และหากยอมรับความจริง
ที่ว่า Nobody is perfect!!! ชีวิตจะได้เข้าใกล้ความสงบที่ไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันกับใครมากเกินจำเป็น...

ข้อคิดบุคลิกดี : Nobody is perfect-ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ทุกสิ่งในโลกไม่มีอะไรที่ไร้ที่ติ


เข้าชม : 12052


ความรู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      มนุษย์สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ \"Perfectionist\" 25 / ม.ค. / 2553
      มนุษย์ไม้บรรทัด(PERFECTIONIST) 24 / ม.ค. / 2553
      เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ 10 / พ.ย. / 2552


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20