[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับ ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๒

อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2553


เนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓ ได้จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ แล้วนั้น

ผลการแข่งขันปรากฏว่า งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังนี้ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

1. เกียรติบัตรเหรียญทอง                  จำนวน 2 รายการ

2. เกียรติบัตรเหรียญเงิน                   จำนวน 2 รายการ

3. เกียรติบัตรเหรียญทองแดง           จำนวน 2 รายการ

4. เกียรติบัตรเข้าร่วม                          จำนวน 1 รายการ

    รวม                                                   จำนวน 7 รายการ

                ทั้งนี้ผลการจากการฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความตั้งใจของนักเรียน การสนับสนุนด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจากทางโรงเรียน และการหาประสบการณ์การแข่งขันรายการต่างๆ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานของจำนวนนักเรียนด้าน ICT เพื่อผลที่ได้นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียนเข้าชม : 3223


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20