[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับ สพท พจ.1

เสาร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552


เนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต ๑ ได้จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ แล้วนั้น

ในส่วนที่ข้าพเจ้าควบคุมและฝึกซ้อม ของงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและผ่านเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ จำนวน ๔ รายการจากทั้งหมด ๕ รายการ ตามที่ส่งมาด้วย ๑ คิดเป็น o% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๑ แล้ว ผ่านเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ จำนวน ๒ รายการจากทั้งหมด ๓ รายการ คิดเป็น ๖๖.๖๖% ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น ๑๓.๓๔% ซึ่งรายการที่ได้ผ่านเข้าแข่งขันระดับภาคเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน นับตั้งแต่ข้าพเจ้าดำเนินการมานั้นคือ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา ส่วนรายการอื่นเป็นรายการใหม่ทั้งหมด

                ทั้งนี้ผลการจากการฝึกฝนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความตั้งใจของนักเรียน การสนับสนุนด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจากทางโรงเรียน และการหาประสบการณ์การแข่งขันรายการต่างๆ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานของจำนวนนักเรียนด้าน ICT เพื่อผลที่ได้นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียน
เข้าชม : 2949


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : s[email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20