[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เวียดนามเปิดวิชาต้านคนโกง หลักสูตรมัธยม-มหา\'ลัย

พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552
ปีการศึกษาข้างหน้านี้ระดับมหาวิทยาลัยจะได้เรียนวิชาใหม่ คือการต่อต้านการฉ้อราษฎรบังหลวง ส่วนน้องๆ มัธยมศึกษาจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเข้าในกลุ่มวิชาสังคม และวิชาหน้าที่พลเมืองดี


เวียดนามเน็ต - นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายเหวียนเติ๋นยวุ๋ง (Nguyen Tan Dung) ได้อนุมัติแผนการเพิ่มบทเรียนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นลงในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
       
       ดร.โด๋ซยาทู (Do Gia Thu) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานตรวจตราแห่งรัฐที่รับผิดชอบในการร่างแผนการเรียนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น กล่าวว่า เป้าหมายของแผนการบรรจุหลักสูตรนี้มีเพื่อเพิ่มระดับความตระหนักและความรับผิดชอบในการต่อสู้กับปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบต่างๆให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียนนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นอีกบทเรียนหนึ่ง ซึ่งบรรดาครูผู้สอนต่างเตือนว่าในตอนนี้ ทุกระดับต่างมีวิชาเรียนกันเต็มแน่นอยู่แล้ว การเพิ่มวิชาอาจทำให้นักเรียนต้องรับภาระมากเกินไป
       
       อย่างไรก็ตาม ดร.ทูกล่าวว่า แผนการเพิ่มบทเรียนนี้จะไม่ทำให้นักเรียนต้องรับภาระในการเรียนแต่ละวันมากขึ้น เพราะว่าวิชาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะออกแบบให้เข้ากับระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไป นักเรียนระดับมัธยมจะเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีหรือวิชาสังคมเป็นหลัก โดยที่ไม่ต้องแยกวิชาออกมาเฉพาะการศึกษาเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
       
       สำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมายของวิชาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องการคอร์รัปชั่นและการต่อสู้กับปัญหาการคอร์รัปชั่น รวมทั้งเพิ่มความตระหนักรู้รับผิดชอบในฐานะพลเมืองของประเทศที่ต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายของสังคมนี้
       
       อย่างไรก็ตาม นักเรียนในโรงเรียนกฎหมายหรือผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจะได้รับการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ลึกซึ้งมากขึ้น
       
       "ผมไม่คิดว่าเด็กจะได้รับความรู้มากเกินไป" ดร.ทูกล่าว ทั้งระบุด้วยว่าครูผู้สอนจะได้รับการฝึกอบรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญของขึ้นตอนในการดำเนินการของโครงการนี้
       
       "ครูอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับการเรียนรู้อบรมเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่น" ดร.ทูกล่าว พร้อมเสริมว่า นักเรียนควรเริ่มจากการปฏิเสธการโกงข้อสอบเป็นอย่างแรก สำหรับการฝึกอบรมครูผู้สอนในหลักสูตรนี้คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 วัน
       
       ส่วนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการ รัฐจะจัดตั้งธนาคารข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในขณะที่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนักเรียนนักศึกษาสามารถอ่านดูได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่วนข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเรื่องการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาต่างๆ.

ที่มา http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9520000150822


เข้าชม : 3585


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20