[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 )

ศุกร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้ารอบ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) จัดโดย Nectec จำนวน 1 โครงการของทั้งหมด 734 โครงการที่ผ่าน โดยปีนี้มีการส่งทั้งประเทศ 1,882 โครงการ (ในภาคเหนือผ่าน 145 โครงการ ) http://www.nectec.or.th/nsc/

โครงการที่ผ่านรอบแรกจะได้รับ 3,000 บาท ของ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่าน 1 โครงการ จากการส่งทั้งหมด 1 โครงการ คือ
 "ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษาซีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม" ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้
    ๑.นายวิศว ทรงบัวผัน         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
    ๒.นายชานนท์ รอดรักษา    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
    ๓.นายธนยศ มีอุสาห์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
   
    อาจารย์ที่ปรึกษา คือ นายมาโนชญ์ แสงศิริ

ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย


เข้าชม : 9785


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่านเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012 ) 28 / ต.ค. / 2554
      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าค่าย ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 28 / ต.ค. / 2554
      ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ค่าย2 ปี2553 23 / ธ.ค. / 2553
      โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2553 16 / ต.ค. / 2553
      สรุปรายการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 17 / ส.ค. / 2553


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : sangsiri@gmail.com

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20